July 13 - 17, 2023
Arts

Faktura

TrES-2b Port Antenna

 

LT

 

Instaliacija – planetos “TrES-2b Port Antenna” mechanizmas, komunikacijos priemonė. Mechanizmas skirtas surinkti informaciją iš miestiečių, norint sužinoti pagrindinę jų motyvaciją siekiant visapusiško tobulėjimo. Kadangi planetoje egzistuoja mažai saulės šviesos pagrindinis energijos šaltinis yra tekantis vanduo. Požeminis tekantis vanduo planetoje yra naudojamas, kaip kuras išgauti energijai.

 

Instaliacijoje pastatyta turbina ir antena, kuri yra siunčia signalą į planetą  TrES-2b. Pagrindinės instaliacijos detalės ir medžiagos yra antrinės medžiagos, kurios jau atliko savo pagrindinę funkciją ir yra pernaudojamos dar kartą.

 

Instaliacijos metu bus atliekamas performansas, kurį atliks Faktura draugai. Eksperimentinės muzikos pagalba bus pasiųsta žinutė į tolimąjį kosmosą.

 

EN

Installation – the mechanism of the planet TrES-2b Port Antenna, a means of communication. The mechanism is designed to gather information from the townspeople in order to determine their primary motivation for comprehensive improvement. Since there is little sunlight on the planet, the main source of energy is flowing water. Underground flowing water on the planet is used as a source of fuel to extract energy.

A turbine and an antenna are installed to send a signal to the planet TrES-2b. The primary components of the installation consist of secondary materials that have already served their primary purpose and are now being reused.

During the installation, there will be a performance by the friends of Faktura. With the aid of experimental music, a message will be transmitted to distant space.

Twenty Trips Around the Sun Twenty Trips Around the Sun Twenty Trips Around the Sun