Rules

Yaga Gathering 2021 rules

The price includes 50 Eu Yegaveda 2021 membership fee. Upon purchase of Yegaveda membership and the ticket, the purchaser accepts the rules of the event https://yaga.lt/guide/ and the rules of the membership https://yaga.lt/rules that you can find on the website www.yaga.lt It’s the purchaser’s responsibility to keep this barcode and reservation codes safely, and it must be presented at the entrance of the event and while buying other members-only products and services. The document must be printed on white paper or saved at the mobile device. A used ticket will not be let in. Current membership provides a discount personally and exclusively to its purchaser whose name is indicated on the document. Persons under 18 y.o. At the event are only allowed with parents or their written permission. It is forbidden to bring glass tare in. Parking fee is not included in the price of this ticket. Dogs must be kept on a leash at all times. Tickets are not refundable. The organizer reserves the right to change the event’s programme and duration without prior notice. Event is organized by VšĮ Kultūros vartai, tel. +37067345943, email tickets@yaga.lt More info: www.yaga.lt

back to top

Yegaveda membership rules

 • The Organization shall be called Yegaveda membership of VsI Kulturos vartai
 • The objectives of the Organization are to:
  a) stage outdoor, indoor and virtual events, exhibitions and performances.
  b) encourage artistic expression and appreciation of music, performance and the visual arts by supporting artistic activities at different events and exhibitions.
 • Annual membership in the Organization is obtained by payment of the applicable subscription amount to the bank account of VsI Kulturos vartai and by providing full name and email address of the member to the Organization.
 • The monetary value of the membership is established by the written order of the general manager of VsI Kulturos vartai.
 • Members annual subscription starts immediately after the payment is processed, but not earlier than the start of the calendar year of the membership.
 • Members annual subscription terminates at the end of the calendar year of the membership.
 • Any member failing to pay their annual subscription automatically cease to remain a member of the Organization.
 • The Organization shall be entitled to, but not obliged to provide member-only services that are not available for the general public.
 • When applicable, the members are entitled to receive special discounts and services that are intended for members only.
 • Each member is entitled to a single members discount (if there is any) of each product.
 • The Organization shall be entitled, but not obliged to charge commission determined by the General manager on each event, performance or exhibition.
 • The members are obliged to obey rules of the events and exhibitions organized by the Organization.
 • The General Manager shall be the sole authority for the interpretation of the Organization’s rules and any decision upon any question of interpretation or upon any matter affecting the Organization shall be final and binding on the members.
 • The members explicitly agree to receive email correspondence from the Organization.

back to top

Yaga Gathering 2021 taisyklės

Į kainą įeina 50 Eur “Yegaveda 2021” narystės mokestis. Apmokėdamas „Yegaveda“ nario mokestį ir elektroninį bilietą, pirkėjas sutinka laikytis renginio nustatytų taisyklių https://yaga.lt/guide/ ir narystės nuostatų https://yaga.lt/rules, kurias galite rasti šioje internetinėje svetainėje. Šio narystės dokumento ir elektroninio bilieto saugojimas yra pirkėjo atsakomybė. Saugokite grafinius ir rezervacijos kodus, juos reikės pateikti prie įėjimo į renginį ar norint įsigyti tik nariams prieinamas prekes ar paslaugas. Šį dokumentą galima atspausdinti ant balto popieriaus lapo arba išsisaugoti jį mobiliajame įrenginyje. Panaudotas bilietas į renginį neįleidžiamas. Narystė suteikia išskirtinę teisę į nuolaidą tik ją įsigijusiam asmeniui. Į renginį asmenys iki 18 a. įleidžiami tik su tėvais ar jų raštiškų leidimu. Draudžiama įsinešti stiklinę tarą. Šunys visą renginio trukmę turi būti vedžiojami su pavadėliais. Stovėjimo aikštelės mokestis į šio bilieto kainą nėra įtrauktas. Bilietai negrąžinami ir nekeičiami. Organizatorius pasilieka teisę keisti renginio programą ar trukmę be išankstinio įspėjimo. Renginį organizuoja: VšĮ Kultūros vartai, tel.+37067345943, el. paštas tickets@yaga.lt Daugiau informacijos: www.yaga.lt

back to top

Yegaveda narystės taisyklės

 • Organizacija vadinama “Yegaveda” narystė VšĮ “Kultūros vartai”
 • Organizacijos tikslai:
  a) Organizuoti renginius, parodas ir performansus po atviru dangumi, patalpose ir virtualiai.
  b) Skatinti meninę išraišką, muzikos, vizualaus, performanso ir kitų meno šakų supratimą palaikant įvarius meninius projektus renginiuose ir parodose.
 • Metinė narystė įgaunama pervedus nustatyto dydžio įmoką į VšĮ “Kultūros vartai” banko sąskaitą bei suteikus nario pilną vardą, pavardę bei kontaktinį el. Pašto adresą.
 • Nario mokestis nustatomas VšĮ “Kultūros vartai” vadovo įsakymu.
 • Narystė pradeda galioti iškart po mokėjimo įvykdymo, bet ne anksčiau nei prasideda narystės galiojimo kalendoriniai metai.
 • Narystė nustoja galioti narystės galiojimo metų gruodžio 31 d..
 • Bet kuris narys nesumokėjęs narystės mokesčio, automatiškai netenka Organizacijos nario statuso.
 • Organizacija turi teisę, bet neįsipareigoja teikti paslaugas ar parduoti prekes, kurie yra skirti išskirtinai Organizacijos nariams ir kitaip nėra prieinami.
 • Kai numatoma, nariai turi teisę gauti ypatingus pasiūlymus įsigyti prekes ar paslaugas su nuolaidomis, kurie skirti tik Organizacijos nariams.
 • Kiekvienas narys produktui, kuriam taikoma narių nuolaida, turi teisę nuolaidai tik vieną kartą.
 • Organizacija turi teisę, bet neįsipareigoja nustatyti įėjimo ar dalyvavimo mokesčius Organizacijos organizuojamiems renginiams, performansams ar parodoms.
 • Nariai įsipareigoja laikytis Organizacijos organizuojamų renginių taisyklių.
 • VšĮ “Kultūros vartai” vadovas yra vienintelis organas aiškinantis Organizacijos taisykles, o bet koks sprendimas dėl bet kurio aiškinimo, kuris liečia Organizaciją yra galutinis ir galiojantis visiems nariams.
 • Nariai aiškiai sutinka gauti Organizacijos korespondenciją el. paštu.

back to top

Yagazine

Sign up for useful promotions and first-hand news. We only send few a year.