July 13 - 17, 2023
Arts

Wild Children Crew

EN

 

The installation “Two Poles” combines modern culture and religious rituals. Although the masks are an installation, they created their identities with many living bodies. The image of the skull and the stone symbolizes not only the afterlife, part of nature but also the themes of rebirth and eternity. When people wear them, they become two poles – life and death. As the viewer looks at the masks at different times of the day, they speak differently visually. In the light of day, they turn from mystical and negative to gentle and cozy.

 

LT

 

Instaliacija “Du poliai” apjungia moderniąją kultūrą ir religinius ritualus. Nors kaukės yra instaliacija, tačiau jos savo identitetus kūrė su daugeliu gyvų kūnų. Kaukolės ir akmens atvaizdas simbolizuoja ne tik pomirtinio gyvenimo, gamtos dalies, tačiau ir atgimimo ir amžinybės temas. Žmonės jas dėvėdami tampa dviem poliais – gyvybės ir mirties. Žiūrovui žvelgiant į kaukes skirtingu paros metu, jos vizualiai prabyla skirtingai. Dienos šviesoje jos iš mistinių ir negatyvių pavirsta į švelnias ir jaukias.

 

Twenty Trips Around the Sun Twenty Trips Around the Sun Twenty Trips Around the Sun