July 11 - 15, 2024
Arts

Regina Gedgaudaitė & Eimantas Kukta

LT

 

Audinys ir šviesa – elementai įrėminantys 4 kvadratinius metrus miške. Tai namų metafora.

Bet kur atkeliavęs žmogus (net ir laikinam) kuriasi, stato prieglobstį, ieško šviesos, jungia skirtingas medžiagas. Įsikuria. Mes formuojame savo aplinką, o ji – mus. 

 

EN

Fabric and light – elements framing a 4-square-meter space in the forest. It’s a metaphor for home. When people come, even temporarily, they develop and build a shelter, seeking light and connecting different materials. They settle down. We shape our environment, and it shapes us.

Spinning Around the Sun Spinning Around the Sun Spinning Around the Sun