July 11 - 15, 2024
Arts

Kuklios

Yagos Labirintas
Mes imame ką pasiūlo miškas, kad suręstume ir išaustume šią struktūrą. Įkvėpta senojo pasaulio labirintų, čia, Yagoje ji apaugo savais mitais ir ritualais, ar girdėjai ką nors? Ženk žingsnį žvelgdamas savęs vidun, ką jauti? Centras visada čionais.

Labyrinth of Yaga
We taking what forest gives us to build and weave this structure. Inspired by ancient labyrinth’s here at Yaga it grew an mythology by itself. Have you heard of it? Take a step, look within you, what do you feel? Center is always there.

Spinning Around the Sun Spinning Around the Sun Spinning Around the Sun