July 13 - 17, 2023
Arts

Edvinas Mikulskis

LT

 

Adelė (pseudonimas 5iuk5le5) savo garso eksperimentais apmąsto savasties paieškas šiuolaikybės chaose, tarsi surenka atskirus elementus, teikiančius jai pilnatvės jausmą ir formuoja iš jų garsų pasaulį, ji surenka ne vien tai kas gražu,  nuobodulys, desperacija, skaumas ir pirmykštis pyktis tampa jos kuriamo paveikslo dalimi. 

Tarp garso randasi vaizdas, E.Mikulskis įkūnija būtybę patiriančią ir išgyvenančią garso kuriamą dabartį, kūnas tampa priklausomas nuo garsų, atsiranda tarpusavio ryšys. Šis garso ir judesio dialogas nieko neteigia, veikiau siūlo atsvarą kasdienybei ir ieško vidinio balanso.

 

EN

Adele (pseudonym 5iuk5le5) reflects on her sound experiments in the search for her true self in the chaos of the present time. It’s as if she gathers individual elements that bring her a sense of fulfillment and constructs a world of sounds from them. In doing so, she captures not only beauty, but also boredom, desperation, chastity, and primal anger, all of which contribute to the overall picture she creates.

An image is formed through the interplay of sound. E. Mikulsky captures the essence of a being immersed in the present moment, shaped by the sounds that surround it. The body becomes reliant on these sounds, fostering a sense of connection with others. This dialogue between sound and motion does not make any claims, but instead provides a counterbalance to everyday life and seeks an internal equilibrium.

Twenty Trips Around the Sun Twenty Trips Around the Sun Twenty Trips Around the Sun