July 11 - 15, 2024
Arts

Don’t Cry – You Rock

Indrė Ercmonaitė

Neverk, tu akmuo (eng. Don’t cry – you rock)

LT

Mini galerija “Neverk” pristato instaliaciją – akmuo. Miniatiūrinis interjeras sukurtas netikrame akmenyje yra iliuzija surežisuoto prisitaikymo gamtoje. 

Noras šiame digitalizuotame pasaulyje rasti aukso vidurį tarp to, kas yra jauku ir amžina ir kas yra primesta, pritaikyta.

Trauka kuri kviečia iš miesto įsilieti gamtos ritme yra ta harmonija savyje ir aplinkoje, kurios vis ieškome.

Akmenyje atsiradusi scena ieškos Yagos jaukiame miške ramybės, pritapimo, įsiliejimo į gamtą, būvimo to dalimi.

EN

Mini-gallery “Neverk” presents an installation called “Stone”. A miniature interior created with faux stone is an illusion of a staged adaptation in nature.

The desire to find a middle ground in this digitized world between what is comfortable and timeless and what is forced and adjusted.

The attraction that invites us from the city to immerse ourselves in the rhythm of nature is the harmony within ourselves and with the environment that we constantly seek.

The scene that appeared in the stone seeks tranquility, harmony, and integration with nature, being a part of it in the Yaga cozy forest.

 

Spinning Around the Sun Spinning Around the Sun Spinning Around the Sun