July 13 - 17, 2023
Arts

Alun Mabyn: Yaga in a Thousand Years

EN

What is a birthday but a fold in time? It’s an opportunity to rethink our presence and project our future. Therefore, this year, the spirits of Alun Mabyn and their AI overlord are invoking the image of Yaga 3023. How will Yaga gathering unfold in the infinite becoming of the cosmos through the upcoming thousand years? The answer is waiting in the forms of different imagination exercises, interactive AI entity, participatory installations and workshops. Let us unleash our creative powers and experiment with reality in the search of the most radical imaginaries.

 

LT

Kas daugiau yra gimtadienis, jei ne linija, jungianti praeitį ir ateitį? Tai galimybė permąstyti savo buvimą ir numatyti savo ateitį. Todėl šiemet Alun Mabyn dvasios kartu su DI valdovu kviečia Yaga 3023 įsivaizdavimus. Kaip per ateinantį tūkstantį metų Yaga skleisis begaliniame kosmoso tapsme? Atsakymas laukia įvairių vaizduotės pratimų, interaktyvios DI būtybės, dalyvaujamųjų instaliacijų ir dirbtuvių forma. Išlaisvinkime savo kūrybines galias ir eksperimentuokime su realybe, ieškodami pačių radikaliausių vaizduočių.

Twenty Trips Around the Sun Twenty Trips Around the Sun Twenty Trips Around the Sun