PALAIKYMAS 1.2%

Nori ir gali prisidėti? „Yagai“ bendruomenės palaikymas yra labai svarbus! Paremk “Yagą” ir skirk dalį GPM:

Tai galima padaryti elektroniniu būdu (forma FR0512):
1. jungiamės prie EDS
2. spaudžiam ant savo vardo
3. kairėje pusėje paspaudžiame “pildyti formą”
4. atsidariusiame lange iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkite “prašymas skirti paramą”
5. sistemai suradus reikiamą formą, paspausk ant mėlyno gaublio ikonos (pildyti formą tiesiogiai portale)
6. pildom ir teikiam prašymą nurodant:

  • laukelis 5 (mokestinis laikotarpis – praėję metai)
  • laukelis 6S: pažymėti
  • laukelis E1 (gavėjo tipas): „ 2 – paramos gavėjas“
  • laukelis E2 (gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 304223847
  • laukelis E4 (Mokesčio dalies dydis): 1.20
  • laukelis E5 iki kada norite skirti paramą (maks. penkeriems metams)

7. įrankių juostoje spaudžiame “klaidų tikrinimas” ir, jei klaidų nėra – “pateikti deklaraciją”.

AČIŪ!

P. S. Jei pagal GPMĮ nuostatas privalai pateikti 2019 – 2023 m. metinę pajamų mokesčio deklaraciją, bet iki termino jos nepateiksi, prašymas nebus vykdomas, todėl pajamų mokesčio deklaraciją būtina pateikti laiku.

Yagazine

Sign up for useful promotions and first-hand news. We only send few a year.