Paremk 2% GPM Yaga veiklą

Paremk 2% GPM Yaga veiklą

2017-04-10

Nori ir gali prisidėti? „Yagai“ mūsų nuostabios bendruomenės palaikymas yra labai svarbus! Paremk mūsų veiklą ir skirk 2% GPM (kuris kitaip automatiškai nuskaičiuojamas).

Paprasčiausia gali tai padaryti elektroniniu būdu (forma FR0512):
1. jungiamės prie EDS
2. spaudžiam ant savo vardo
3. dešinėje pasirinkame pajamų ir turto deklaravimą
4. po antrašte spaudžiam skirtuką „parama“
5. pildom ir teikiam prašymą nurodant:

  • laukelis 5 (mokestinis laikotarpis)
  • laukelis 6S: pažymėti
  • laukelis E1 (gavėjo tipas): „ 2 – paramos gavėjas“
  • laukelis E2 (gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 304223847
  • laukelis E3 (mokesčio dalies paskirtis): VŠI KULTŪROS VARTAI
  • laukelis E4 (Mokesčio dalies dydis): 2.00
  • laukelis E5 iki kada norite skirti paramą (maks. 2019)

AČIŪ!

Yagazine

Sign up for useful promotions and first-hand news. We only send few a year.